Ana Sayfa

Günümüzde bilim ve teknikte hızlı gelişmeler yaşanmakta, insanlar arasındaki iletişim ve etkileşim hızla artmaktadır. Buna paralel olarak, insanlar arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkiler de gelişim göstermekte ve çeşitlilik arz etmektedir. Söz konusu hızlı değişim ve gelişim, birçok yeni sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak da hukuki uyuşmazlıkların çözümünde yeni arayışlar başlamıştır.

Uyuşmazlıkları çözüme kavuşturma işlevi, esas olarak Devlete ait bir görevdir. Bununla birlikte, uyuşmazlık içine düşmüş olan taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı çeşitli yöntemlerle çözüme kavuşturabilirler. Bu yöntemler, sürecin ne kadar resmiyet taşıdığı, tarafların süreç içerisindeki etkinliği, üçüncü kişilerin süreç boyunca üstlendiği işlev ve varılan anlaşmanın hukuki niteliği gibi birtakım kıstaslar ile birbirlerinden ayrılırlar.

Devletin yargı yetkisi dışındaki yöntemlerin kullanılması suretiyle uyuşmazlıkların çözümü, son yıllarda pek çok ülkenin kanun koyucusunu meşgul etmektedir. Bunun nedeni, bu ülkelerde yargı yükünün ve yargı giderlerinin giderek artması, bunun sonucunda yargının yavaş işleyişi ve bunların getirdiği olumsuzlukların çözümüne yönelik arayışlardır. Tarafların kendi iradeleri ile uzlaşarak uyuşmazlığa son vermeleri, toplumsal barışın korunması açısından da  tercih sebebi sayılmaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözümü, aslında yargı sistemi ile rekabet içinde olmadığı gibi, amaç yargıyı ortadan kaldırmak da değildir. Devlete ait olan yargı yetkisinin mutlak egemenliğine zarar vermeden uyuşmazlıkların daha basit ve kolay çözümü amaçlanmaktadır.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, yargının yerine ikame edilmek istenen bir kurum değildir. Aksine, yargının daha etkin ve verimli bir biçimde çalışabilmesine, yargı ile bağlantılı olan Anayasal ilke ve kuralların tam anlamıyla işlerlik kazanabilmesine hizmet eden; yargının yanında yer alan ve onunla yan yana yürüyen, etkin ve barışçıl hukuksal korunma yöntemleri bütünüdür.

Güncel Duyurular

Değerli Hukukçular, Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitiminin 27. dönem eğitim programı 1 Ekim 2018 tarihinde Beytepe Yerleşkemizde başlıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan 9. Arabuluculuk Sınavına katılabilmeniz ve hazırlanabilmeniz için planladığımız grubumuz hakkında ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.

Kesin kayıt onayı öncelik sırasına göre verilecektir. Ödeme bilgileri e-posta ile gönderilecektir.

- Ön Kayıt Formu için TIKLAYINIZ.

Değerli Arabulucular, Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi "İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi" programı Hafta Sonu Grubu 12-13-14 Ekim 2018 günleri Sıhhiye Yerleşkemizde yapılacaktır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu çerçevesinde dava şartı arabuluculuk sürecinde görevlendirme alabilmeniz için planladığımız grubumuz hakkında ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.

Kesin kayıt onayı öncelik sırasına göre verilecektir. 24 kişilik kontenjanın dolmasından sonra kesin kayıt onayı devam eden gruplar için verilecektir. Ödeme bilgileri e-posta ile gönderilecektir.

- Hafta sonu grubu Ön Kayıt Formu için TIKLAYINIZ.

Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAM)
tahkim@hacettepe.edu.tr
31.01.14 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı:[ziyaretci sayisi]