Ana Sayfa

Günümüzde bilim ve teknikte hızlı gelişmeler yaşanmakta, insanlar arasındaki iletişim ve etkileşim hızla artmaktadır. Buna paralel olarak, insanlar arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkiler de gelişim göstermekte ve çeşitlilik arz etmektedir. Söz konusu hızlı değişim ve gelişim, birçok yeni sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak da hukuki uyuşmazlıkların çözümünde yeni arayışlar başlamıştır.

Uyuşmazlıkları çözüme kavuşturma işlevi, esas olarak Devlete ait bir görevdir. Bununla birlikte, uyuşmazlık içine düşmüş olan taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı çeşitli yöntemlerle çözüme kavuşturabilirler. Bu yöntemler, sürecin ne kadar resmiyet taşıdığı, tarafların süreç içerisindeki etkinliği, üçüncü kişilerin süreç boyunca üstlendiği işlev ve varılan anlaşmanın hukuki niteliği gibi birtakım kıstaslar ile birbirlerinden ayrılırlar.

Devletin yargı yetkisi dışındaki yöntemlerin kullanılması suretiyle uyuşmazlıkların çözümü, son yıllarda pek çok ülkenin kanun koyucusunu meşgul etmektedir. Bunun nedeni, bu ülkelerde yargı yükünün ve yargı giderlerinin giderek artması, bunun sonucunda yargının yavaş işleyişi ve bunların getirdiği olumsuzlukların çözümüne yönelik arayışlardır. Tarafların kendi iradeleri ile uzlaşarak uyuşmazlığa son vermeleri, toplumsal barışın korunması açısından da  tercih sebebi sayılmaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözümü, aslında yargı sistemi ile rekabet içinde olmadığı gibi, amaç yargıyı ortadan kaldırmak da değildir. Devlete ait olan yargı yetkisinin mutlak egemenliğine zarar vermeden uyuşmazlıkların daha basit ve kolay çözümü amaçlanmaktadır.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, yargının yerine ikame edilmek istenen bir kurum değildir. Aksine, yargının daha etkin ve verimli bir biçimde çalışabilmesine, yargı ile bağlantılı olan Anayasal ilke ve kuralların tam anlamıyla işlerlik kazanabilmesine hizmet eden; yargının yanında yer alan ve onunla yan yana yürüyen, etkin ve barışçıl hukuksal korunma yöntemleri bütünüdür.

Güncel Duyurular

Değerli Hukukçular, Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitiminin 25. dönem eğitim programı 11 Aralık 2017 tarihinde Beytepe Yerleşkemizde başlıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan 9. Arabuluculuk Sınavına katılabilmeniz ve hazırlanabilmeniz için planladığımız grubumuz hakkında ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.
Ön Kayıt Formu için lütfen TIKLAYINIZ.

Değerli Bilirkişiler, Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Bilirkişilik Temel Eğitimleri Ankara için hafta içi grubu olarak 20 Kasım 2017 Pazartesi günü ve hafta sonu grubu olarak 25 Kasım 2017 Cumartesi günü başlayacaktır.
Ayrıntılı bilgi için lütfen TIKLAYINIZ.

- Ankara hafta içi grubu Ön Kayıt Formu için lütfen TIKLAYINIZ.

- Ankara hafta sonu grubu Ön Kayıt Formu için lütfen TIKLAYINIZ.

Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAM)
tahkim@hacettepe.edu.tr
31.01.14 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı:[ziyaretci sayisi]